Chok TraumeChok traume
Når vi bliver traumatisk ramt, bliver vores livsgrundlag også ramt

Traume er når man udsættes for en pludselig, og i nogle tilfælde en dramatisk, begivenhed i livet. Med andre ord; et traume er en begivenhed, som bryder igennem kroppens stimulusbarriere og fører til følelser af blandt andet hjælpeløshed. Traumet udløser som oftest symptomer på angst og stress, men det behøver ikke være i en sådan grad, at den ramte kommer i en krisetilstand.


Traumer i vores barndom har særlige betydning da disse traumer kan påvirke vores tilknytnings- og relations evne. De påvirker vores udvikling op igennem årene, og senere hen vores karakter som voksen.


Når vi bliver traumatisk ramt, bliver vores livsgrundlag også ramt, og det bevirker, at vi for en tid mister vores basale tillid til verden. Det sker fordi vores almindelige forsvarssystem svækkes, når vi udsættes for et chok eller traume.


Traumatiske oplevelser, uanset om der er tale om voldsomme hændelser, overgreb eller traumatisering fra barndommen, lejrer sig ind i vores krop og i nervesystemet som ubevidste mønstre, der giver psykiske og fysiske symptomer.


Symptomer på en traumereaktion:


 • Følelse af ikke rigtig at være forankret i sin krop
 • Hjertebanken, åndenød og trykken for brystet
 • Lavt selvværd
 • Angst
 • Depressive tanker
 • Svært ved at huske og koncentrationsbesvær
 • Ukontrollerbare følelser kan vise sig som for eksempel vrede eller sorg.
 • Søvnbesvær
 • Genoplevelse af traumet; eksempelvis flashbacks eller mareridt
 • Stærkt ubehag ved påmindelse om traumet og undgåelse af alt, der minder om traumet
 • Uvirkelighedsfølelse eller følelsen af ikke rigtig at være til stede i samme rum som andre

 

Et traumeramt nervesystem kan føre til frygt og negative tanker. Vi kan derved også have svært ved at være i kontakt med andre. Det kan føre til, at nogle mennesker lever et tilbagetrukket liv, hvilket kan være præget af ensomhed.

 

Et anspændt nervesystem kan være årsagen til en del psykosomatiske lidelser.
Ingen andre end dig ved, om en hændelse har været traumatisk og her spiller forskellige faktorer ind. Det er hændelsens karakter og forskellige forhold før, under og efter hændelsen, der er afgørende.


Man kan eksempelvis godt havde været udsat for samme hændelse og reagere vidt forskelligt, fordi oplevelsen af trussel og fare kan være forskellige i situationen.


Chok kan beskrives som en tilstand af følelsesløshed. Andre har beskrevet det som ”at ventetiden var lang” eller ”tiden stod stille”. Indtryk beskrives enten med stor intensitet eller uden for hukommelsen. Chok bærer dermed præg af fraværet af stærke følelser.


 

Et anspændt nervesystem kan være årsagen til en del psykosomatiske lidelser.
Ingen andre end dig ved, om en hændelse har været traumatisk.

Psykoterapeut

Lotte SamsøDu er velkommen til helt uforpligtende at kontakte mig til en indledende snak om, hvordan et terapiforløb hos mig kan hjælpe dig.


Ring til mig på telefon +45 5151 9439, eller send en mail med dine spørgsmål.