Om

Psykoterapeut

Lotte SamsøMine færdigheder som psykoterapeut kommer ud af et fireårigt uddannelsesforløb på Id Academy i København.

ID er en forkortelse for identitet, og måden der arbejdes på, er derfor identitetsorienteret. Terapien har til formål at afdække og udvikle så mange dele af vores identitet som muligt.


ID står også for 'integrativ’ og ’dynamisk’, hvor integrativ betyder inklusiv og samlende, og dynamisk betyder kraftfuld og bevægelig. Heri er også den integrale tilgang til livet. Det vil sige en inkluderende holistisk måde at forholde sig til sig selv, sine relationer og verden på.


Id Academy inkluderer forskellige tilgange til psykoterapi, hvor jeg har opnået personlig, teoretisk og praktisk viden, og blandt andet har fået erfaringer med at arbejde på syv forskellige psykologiske niveauer. Disse syv niveauer kaldes for det adfærdspsykologiske, kognitive, systemiske, psykodynamiske, eksistentielle, humanistiske og spirituelle niveau. I terapien inkluderer jeg alle disse retninger, fordi de hver for sig er brugbare, alt efter hvor klienten er i sin personlige udvikling.


Retningerne sikrer, at igennem et terapiforløb hos mig, vil jeg være i stand til at følge med i processer på alle niveauerne, og at jeg hele tiden har et overblik over, hvilket område klienten befinder sig på. Derudover sikrer det en forståelse for hvad området handler om, hvad klinten gennemlever og hvad klinten har brug for.


Jeg arbejder altid under 100% tavshedspligt og modtager jævnligt supervision.


Foruden at være uddannet psykoterapeut har jeg en mellemlang videregående uddannelse samt en række kompetenceudviklingskurser bag mig.


Jeg brænder for at hjælpe og støtte mennesker i at opnå en større bevidsthed om dem selv. Med denne hjælp kan de skabe den forandring, som de måtte ønske sig for dem selv – og ikke mindst deres lederskab."Vi kan ikke løse vores problemer med den samme tankegang som skabte dem."


Albert Einstein